top of page

Podmínky Srima apartmány

 • Rezervační poplatek se platí na účet konkretího majitele daného apartmánu.

  • Po uhrazení se majitel ozve a kontaktuje Vás, případně se ozve PineTree.​

 • Poplatek činí 1 noc za každý týden

  • Například: 7 nocí = 1 noc poplatek, 13 nocí = 2 noci rezervační poplatek

 • Rezervace zrušené dříve jak 3 týdny před začátkem pobytu jsou vratné, v jiném případě záloha propadá. V sezoně je už pak těžké najít náhradníka, většina lidí má již dovolené vybrané.

 • Pokud se najde náhradní zájemce, záloha se vrací.

 • Na místě se doplácí zbytek ceny za pobyt, lze platit po domluvě i na účet či Revolut.

 • Na místě je vám k dispozici emergency kontakt - český pár žijící ve Vodici, jže se stará o apartmány.

 

Pravidla ubytování

 • Ubytovaný má právo užívat apartmán s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, terasu či zahradu, vyhrazené místo na uložení kol a koloběžek a parkovací místo příslušící k danému apartmánu.

 • Standardní ubytování je možné od 14 hodin (lze individuálně domluvit) a odjezd do 10 hodin.

 • V době od 22:00 do 08:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

 • V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit.

 • Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.

 • Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.

Ceník

 • Ceny zahrnují: 
  Pronájem apartmánu, spotřeba vody a ele. energie, používání klimatizace, 
  povlečení, úvodní a závěrečný úklid, parking u domu, wi-fi, pobytová taxa v ceně.
  Pine Tree ma navíc v cene Netflix, Xbox, literaturu, deskové hry, hračky pro děti, každý apartmán má nějaké vybavení pro nejmenší, neváhejte doptat.

 • Příplatek za psa: 5E/noc

Již přijímáme rezervace, pro ceník prosím pište zprávu na FB či email. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Klient uděluje PineTree souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí, aby jeho údaje byly zpracovávány za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění smlouvy a zajištění vnitřních rozborů a analýz, tj. monitorování poskytnutí služby, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci s klientem během realizace služby. Zpracováním osobních údajů může správce webu PineTree pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Údaje jsou poskytnuty pouze majitelům a pouze pro zprostředkování komunikace s klienty. Údaje nejsou poskytovány žádným dalším osobám, či marketingovým a podobným službám.

Termíny

Termíny obsazenosti najdete na našem webu ZDE  v Google tabulce 

bottom of page